За ФЕРМАТА Животни Контакти Карта Посещения

ЕМУ

IME i 


ФЕРМАСИНИТЕ ЩРАУСИ

с. БРЕСТНИЦА


Ему (Dromaius) е род от разред Щраусоподобни , живеещи в Австралия. Емутата биват отглеждани във ферми за месо. Спадат към разред Щраусоподобни (Struthioniformes) и от еволюционна гледна точка, заедно с разред Тинамуподобни са самостоятелна група съвременни птици по отношение на всички останали взети заедно. Размерите им варират от около килограм (Киви) до близо 150 кг (Щраус). Някои изчезнали вече видове са имали особено впечатляващи размери, като например Aepyornis maximus (наричан още Слонска птица или Епиорнис), който е тежал над 450 кг или птицата Моа, висока над 3 метра. Характерна за разреда е вторично загубената способност за полет и закърнелите криле. В конструкцията на скелета се забелязва липсата на така нареченият кил на гръдната кост, характерен за всички останали видове птици и служещ за закрепване на летателната мускулатура. Перата също имат типично устройство, придаващо им изглед на животинска козина. Разпространение Срещат се в Африка, Южна Америка, Австралия и островите в югоизточната част на Азия. Обитават разнообразни биотопи, като открити равнини, тропични и екваториални гори. Начин на живот и хранене Предимно растителноядни, но някои видове като кивито например са насекомоядни. Размножаване Полигамията е широко застъпена сред Щраусоподобните. Малките се излюпват добре развити и са способни да се придвижват и хранят сами. Яйцата се мътят от мъжкото ему в продължение на 53 до 60, а според някои сведения дори 66 дни. През този период бъдещият татко намалява приема си на вода и храна максимално. Залага единствено на заросената трева неприкосновенно близо до гнездото, за да утоли жаждата си и на складираните телесни мазнини. След като се излюпят малките емута бащата остава с тях 18 месеца ,за да ги защитава и да ги обучава как да си намират храна и да оцеляват. През периода докато мъжкият мъти, женската се появява само от време на време понеже е заета със себе си, а след като се излюпят малките тя вече не е свързана с това си семейство и тръгва да си търси ново.